[ homepage ]

Petra Skoupilová


Petra Skoupilová (1944 Brno) je vyučená fotografka. Skoupilová patří od 70.let k významným českým fotografům módy,herců a hudebníků. Její cesta k vlastní fotografické tvorbě však byla spletitější. Při práci sekretářky v hudebním vydavatelství Supraphon začala fotografovat tehdejší alternativní módní přehlídky na pražské Bertramce. V r.1984 volí svobodné povolání fotografky. Postupnou profesionalizaci však Petra Skoupilová vyvažovala I cílevědomou volnou tvorbou,v níž se zaměřila na ženu jako osobnost, fotogenickou až na druhém místě.

Zemřela v Praze v květnu 2023.

e-mail:


Samostatné výstavy

 • 1972 Tylův památník, Kutná Hora
 • 1985 Galerie Fotochema, Praha
 • 1988 Městská galerie, Uherský Brod
 • 1991 Malá galerie spořitelny, Kladno
 • 1996 Galerie u Řečických, Praha
 • 2004 Galerie Fronta, Praha
 • 2005 Galerie města Blanska
 • 2006 Orlická galerie, Rychnov nad Kněžnou
 • 2007 Malá galerie spořitelny, Kladno
 • 2007 Galerie Chagall, Ostrava
 • 2010 Galerie Kinsky, Kostelec nad Orlicí
 • 2014 Nikon gallery, Praha
 • 2014 Schüttkasten galerie, Primmersdorf, Austria
 • 2016 Písecká brána, Praha 6

Společné výstavy

 • 1979 Bertramka, Praha
 • 1980 Výstavní síň B.Rejta, Louny
 • 1983 Ženy z Prahy, Fotochema, Hradec Králové
 • 1987 Aktualni fotografie ”Okamžik”, MG Brno, G4 Cheb
 • 1989 Současná užitá fotografie,galerie “D“, Praha
 • 1990 Autoportrét II, Kladno
 • 1994 Česká fotografie 1989 – 1994
 • 1995 Czech press photo, Praha
 • 1998 Portrét – AF –Technické museum, Praha
 • 2002 Národní museum fotografie, Jindřich.Hradec
 • 2004 České centrum, Bratislava
 • 2005 Česká fotografie 20.století, Městská knihovna, Praha
 • 2007 Fotografie 70.tých let, Bílý jednorožec, Klatovy
 • 2012 Tichá žena, galerie Fotograf, Praha
 • 2012-13 Element F., Moravská galerie, Brno
 • 2015 Berlanga fine art, Chicago, USA, “European edge“
 • 2016 Berlanga fine art, Chicago, USA, “Les Femmes“

Odborná literatura

 • Revue fotografie 1985, L.Šolc
 • Portret v Čs.fotografii 80tych rokov, Phdr.M.Stachová-Bezúchová, katalog
 • Aktualni fotografie/Okamžik, A. Dufek
 • Výtvarnictvo-fotografie-film 1990
 • Fotografie 1991, Věra Matějů
 • Advance 2000, P.Scheufler
 • Foto-video 2001, P.Scheufler
 • Fotografie 2001
 • Fotografie 2003
 • Atelier 2004, Anna Fárová
 • MFDnes 04, Josef Chuchma
 • Akt 23fotografů - Zoner press
 • ČT24 Kulturama 2012 (Pavel Vančát - Tichá žena)
 • Právo - srpen 2014 - Jan Šída
 • Lidové noviny - 9.9.2014 - Josef Chuchma
 • Fashion is a message - Milan Knížák 2015

Zastoupena

 • UMPRUM muzeum, Praha
 • Moravská galerie, Brno
 • Národní muzeum fotografie Jindřich.Hradec
 • Galerie Rondo, Hradec Králové
 • Galerie La femme, Praha
 • Bruce Adams, Chicago, USA
 • V privátních sbírkách v tuzemsku i zahraničí

Fotografie Petry Skoupilové se věnují takřka výhradně ženě, její přirozenosti a kráse, nazírané citlivým a chápavým ženským okem. Na rozdíl od mužů volí civilní, neateliérové prostředí, vytvářející tiché souznění ženské pospolitosti. Klíčový význam měla pro Skoupilovou výstava v Galerii Fotochema v roce 1985, připravená ve spolupráci s Annou Fárovou. Ta definitivně potvrdila autorčin ojedinělý rukopis, vycházející z několika zdrojů: z ateliérového portrétu 19. století, z geometrického slovníku avantgardy i z romantické aranžované fotografie 70. let. Ve svém celku je tvorba Petry Skoupilové výjimečná svým pojetím, které poetiku a romantičnost vždy kompenzuje ryze ženskou, nepatetickou citlivostí, která jí v české fotografii zajišťuje nezaměnitelnou pozici.

Nikon gallery Praha – kurátor - Pavel Vančát 2014 – úryvek textu


Tajuplná krása žen Petry Skoupilové

Vždy mě budou z fotografů nejvíce zajímat ti, kteří došli ve své tvorbě ke shodě se svojí vnitřní podstatou.Nesejde na způsobech a čím se zabývají,záleží pouze na zaujatosti a na opravdové osobní výpovědi.V české fotografii se to přihodilo v jejich šťastných okamžicích několikrát.Hledám u autorů jednotu člověka a tvorby,jednotu osobnosti a její nejhlubší angažovanost v tvorbě, kdy se dílo stává nevyhnutelnou životní potřebou,nikoliv pohým produktem profese.Ostatně to asi pro mne determinuje fotografickou osobnost Petry Skoupilové.

Anna Fárová 1985


Petra Skoupilová 2015